Site Loader

Технологиите промениха начина, по който хората работят, общуват, пазаруват и дори плащат за стоки. Компаниите и потребителите не винаги предпочитат пари в брой и този метод на плащане отстъпва място на безконтактните плащания. Сега има нова платежна система, която също така представлява инвестиционен актив – криптовалута.

Инвестиране в криптовалути – все пвече желаещи

Криптовалутата е вид цифрова валута, която се появи след финансовата криза от 2008 г. Притежанието на такава валута позволява подминаването на традиционните методи на плащане.

Криптовалутите се основават на технологията „блокчейн“, която представлява обща база данни за транзакции, чиито записи трябва да бъдат потвърдени и криптирани. Мрежата е защитена от хора, наречени „миньори“, които използват мощни компютри за проверка на транзакции и са възнаградени с единици виртуална валута.

Има три основни фактора, които оказват влияние върху нарастващата цена на криптовалутите. Първо – медиите са луди по увеличението на стойността, като така привличат нови купувачи, които търсят печалба. Второ – по-традиционните финансови фирми инвестират на пазара. Накрая – корелацията между криптовалутите и златото, която е в съответствие с тенденциите в световната икономика, дава надежда за скорошно увеличение на стойността.

Развитието на ваксините Covid-19 може да даде възможност за бързо икономическо възстановяване от пандемията в момент, когато правителствата и централните банки продължават да вкарват пари в икономиката, което може да предизвика скок на инфлацията. Така че някои инвеститори виждат криптовалутата като запас от стойност, подобно на златото, което може да запази стойността си по време на икономически стрес или нарастваща инфлация.

Не само една, а няколко?

Обаче струва ли си да се залага на една карта в такива нестабилни времена? Твърдо не! За щастие има методи за намаляване на риска при инвестиране в криптовалути.

Диверсификацията е стратегия за управление на риска, която съчетава разнообразни инвестиции в рамките на портфейл. Диверсифицираният портфейл съдържа комбинация от различни видове активи и инвестиционни инструменти с цел ограничаване на експозицията към отделен актив или риск. Тази техника се основава на предположението, че портфейл, направен от различни видове активи, ще донесе средно по-високи дългосрочни печалби и ще намали риска от притежаването на отделен актив, например една криптовалута.

Диверсификацията има за цел да смекчи несистематичните рискови събития в портфейла, така че положителните резултати на някои инвестиции неутрализират отрицателните резултати на други. От диверсификацията има полза само когато активите не са напълно корелирани – тоест те реагират по различни и често противоположни начини на влиянието на пазара.

Изследванията и математическите модели показват, че поддържането на добре диверсифициран портфейл дава най-рентабилно ниво на намаляване на риска.

Стелар и Биткойн с шанс за успех?

Най-добре е диверсификацията на инвестиционния портфейл да започне от избора на правилните електронни монети. За щастие на пазара има много интересни продукти, по-специално Стелар и Биткойн Кеш.

Стелар е платежна технология, която има за цел да свърже финансовите институции и драстично да намали разходите и времето, необходимо за осъществяването на трансгранични преводи.

Работата на Стелар е подобна на повечето децентрализирани платежни технологии. Поддържа мрежа от децентрализирани сървъри с „рапръсната“ книга, която се актуализира на всеки 2 до 5 секунди на всички възли. Всеки възел в мрежата Стелар избира различен набор от „надеждни“ възли. Когато транзакцията е потвърдена от всички възли в този набор, тя се счита за извършена. Съкратеният процес направи мрежата Стелар изключително бърза и се твърди, че обработва до 1 000 мрежови операции в секунда. Следователно токените Стелар се считат за изключително надеждно решение.

От своя страна основните предимства на Биткойн Кеш са ниската му цена и скоростта, с която се извършват транзакциите. По-високата скорост на веригата Биткойн е възможна, тъй като технологията Биткойн Кеш е по-мащабна. Това означава, че повече хора могат да извършват транзакции на блокчейна по всяко време. Екипът програмисти на „Bcash“ бързо въвежда решения, които увеличават мащаба на блокчейн веригата, което му дава голям потенциал за бъдещо използване.

Два в едно – Нетрикойн

И двете гореспоменати валути могат да бъдат закупени като част от революционния продукт Нетрикойн. Нетрикойн представлява набор от обучения, уебинари, електронни книги и учебни помагала, изцяло посветени на въпроси, свързани с инвестиции в криптовалути, в частност – диверсификация на инвестиционния портфейл. Обучителните материали са предназначени за начинаещи, които искат да разширят познанията си за криптовалутите и правилата за инвестиране.

Елементът, който отличава Нетрикойн от другите курсове, са включените към него криптовалути – Стелар и Биткойн Кеш, в съотношение 50:50. Включването на две криптовалути безплатно има за цел да насърчи участниците в курсове и уебинари да диверсифицират собствените си активи и да насърчат инвестициите в криптовалути. В същото време криптовалутата се съхранява в специален брокерски акаунт, който елиминира възможността начинаещи да правят грешки или да крадат съдържащите се в тях данни.

За начинаещи?

В допълнение към образователните аспекти, Нетрикойн се счита за продукт, който е страхотен за осигуряване на криптовалути. Преди всичко, цялата операция се случва офлайн. В специално защитен плик, изпратен след закупуване на комплекта Нетрикойн, има карта с код за достъп Нетрикойн. Кодът на картата представлява едновременно потребителско име и парола за акаунта, в който се съхранява криптовалутата.

Клиент, който има Карта Нетрикойн, има достъп до преглед на стойността на натрупаната криптовалута, но за да я изтегли е необходима верификация по имейл. Само след предоставяне на информацията от картата и потвърждение на самоличността, е възможно управлението на натрупаните средства в електронния портфейл.

Подробна инструкция относно това как стъпка по стъпка се преглежда стойността, тегли се или се управлява криптовалутата се предоставя по имейл. В случай на съмнения, купувачът може да се свърже с отдела за обслужване за помощ или допълнителни инструкции.

Безопасно съхранение и лесно вземане

За получаването на Нетрикойн, трябва да се осъществи връзка с търговеца и да се насрочи телефонен разговор, по време на който ще бъде представена офертата и начинът на действие на продукта. След закупуването, клиентът получава достъп до образователни материали, изпратени по имейл, възможност да се регистрира за уебинари и да види стойността на натрупаната криптовалута. В същото време Картата Нетрикойн с кода се изпраща по пощата – може да бъде взета след представяне на документ, потвърждаващ самоличността.

Получаването на натрупаната криптовалута също е лесно – свържете се с търговеца, предоставете кода и номера на портфейла, на които ще бъдат преведени средствата и изчакайте края на действието. Както Стелар, така и Биткойн Кеш, могат да бъдат осребрени по всяко време от страна на клиента.

Комплектът Нетрикойн е продукт главно за начинаещи – особено за хора, които все още не са инвестирали онлайн или не искат да го направят поради възможността за хакерска атака или  заради неблагоприятни за инвеститорите разпоредби по отношение на търговията с криптовалута на борсата. Този комплект позволява сравнително бърза диверсификация на портфейла с криптовалути и подпомага обучението към професионални инвестиции във виртуална валута.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *