Site Loader

Teknologi har endret måten folk jobber, kommuniserer, handler og til og med betaler for varer på. Bedrifter og forbrukere foretrekker ikke alltid kontanter, og denne oppførselen gjør plass for kontaktløse betalinger. Nå dukker det opp et nytt betalingssystem som også er et investeringsaktivum: kryptovaluta.

Investering i kryptovalutaer – stadig flere villige

Kryptovaluta er en type digital valuta som dukket opp etter finanskrisen i 2008. Å ha den muliggjør å slippe tradisjonelle betalingsmåter.

Kryptovalutaer baserer på «blockchain»-teknologien som er en felles database med transaksjoner hvis oppføringer må bekreftes og krypteres. Nettverket er beskyttet av folk som kalles «gruvearbeidere», og som bruker datamaskiner med stor effektivitet for å verifisere transaksjoner. De blir belønnet for det med enheter av virtuell valuta.

Det er tre hovedfaktorer som påvirker den stigende prisen på kryptovalutaer. For det første er media gale etter økningen i verdi, og de tiltrekker nye kjøpere som ønsker å tjene penger. For det andre investerer de mer tradisjonelle finansselskapene på markedet. Og så sammenhengen mellom kryptovalutaer og gull, som samsvarer med trendene i den globale økonomien, gir til slutt håp om en kjapp verdiøkning.

Utviklingen av Covid-19-vaksinene kan muliggjøre en rask økonomisk vekst etter pandemien i en tid når regjeringer og sentralbanker fortsetter å pumpe penger inn i næringen – noe som kan utløse en økning i inflasjonen. Så noen investorer ser på kryptovaluta som et verdilager, slik som gull, som kan beholde verdien sin i tider med økonomisk stress eller økende inflasjon.

Ikke én men … flere?

Men er det verdt å satse på ett kort i slike ustabile tider? Definitivt ikke! Heldigvis finnes det metoder for å redusere risikoen ved investeringer i kryptovalutaer.

Diversifisering er en risikostyringsstrategi som kombinerer en rekke ulike investeringer i en og samme lommebok. En diversifisert lommebok inneholder en blanding av forskjellige typer aktiva og investeringsinstrumenter for å begrense eksponering mot en enkelt eiendel eller risiko. Denne teknikken er basert på antagelsen om at en lommebok som er laget av forskjellige aktiva, vil gi gjennomsnittlig høyere langsiktig avkastning og redusere risikoen knyttet til å eie et idividuelt aktivum, f.eks. én kryptovaluta.

Diversifisering har som formål å redusere de usystematiske risikohendelsene i lommeboken, slik at positive resultater for noen investeringer nøytraliserer andres negative resultater. Fordelene med diversifisering forekommer bare når aktiva ikke er perfekt korrelert – det vil si at de reagerer på markedspåvirkninger på forskjellig, og ofte motsatt måte.

Forskning og matematiske modeller har vist at det å opprettholde en godt diversifisert lommebok gir det mest kostnadseffektive nivået for risikoreduksjon.

Stellar og Bitcoin Cash med sjanse for suksess?

Det er best å begynne å diversifisere investeringsporteføljen med å velge riktige e-mynter. Heldigvis er det mange interessante produkter på markedet, spesielt – Stellar og Bitcoin Cash.

Stellar er en betalingsteknologi som har som formål å knytte sammen finansinstitusjoner og drastisk redusere kostnadene og tiden som trengs for overføringer på tvers av landegrenser.

Måten Stellar fungerer på, ligner på de fleste desentraliserte betalingsteknologiene. Den støtter et nettverk av desentraliserte servere med en distribuert hovedbok som oppdateres hvert 2. til 5. sekund på alle noder. Hver node i Stellar-nettverket velger et annet sett med «pålitelige» noder. Når en transaksjon er bekreftet av alle noder i dette settet, blir den ansett som helt bekreftet. Den forkortede prosessen har gjort Stellar-nettverket ekstremt raskt, og det sies at det behandler 1000 nettverksoperasjoner per sekund. Stellar sine tokens blir derfor ansett for å være fremtidens store løsning.

De viktigste fordelene med Bitcoin Cash er derimot dens lave pris og hastighet som transaksjoner gjennomføres med. Høyere hastighet på Bitcoin-kjeden er mulig fordi Bitcoin Cash-teknologien er mer skalerbar. Det betyr at flere personer kan til enhver tid gjøre transaksjoner på blokkjeden. Bcash-teamet med utviklere implementerer raskt løsninger som øker blokkjedens skalerbarhet, noe som gir det et stort potensial for fremtidig bruk.

To-i-en – Netricoin

Begge de ovennevnte valutaene kan kjøpes som en del av det revolusjonerende Netricoin-produktet. Netricoin er et sett med opplæring, webinarer, e-bøker og hjelpemidler som gjelder spørsmål knyttet til investeringer i kryptovalutaer, og spesielt diversifisering av investeringsporteføljen. Opplæringsmaterialet er ment for nybegynnere som ønsker å utvide sin kunnskap om kryptovalutaer og reglene for investering. 

Elementet som skiller Netricoin-settet fra andre kurs, er enheter av kryptovaluta som følger det – Stellar og Bitcoin Cash, i forholdet 50:50. To kryptovalutaer som er inkludert gratis, er ment for å oppmuntre deltakere på kurs og webinarer til å diversifisere sine egne aktiva og oppfordre til investeringer i kryptovalutaer. Samtidig lagres kryptovalutaen på en spesiell konto til megleren, noe som eliminerer muligheten for at nybegynnere gjør feil, eller at data stjeles. 

For nybegynnere?

Bortsett fra opplæringsaspektet vurderes Netricoin-settet som et produkt som godt klarer seg med å sikre kryptovaluta. Først og fremst skjer hele operasjonen offline. I en spesielt sikret konvolutt, sendt etter kjøp av Netricoin-settet, er det et kort med Netricoin-tilgangskoden. Koden på kortet er både et brukernavn og et passord til kontoen der kryptovalutaen er lagret.

Kunden som har Netricoin-kortet har tilgang til å se verdien av den oppsamlede kryptovalutaen, men for å utbetale den er en verifisering på e-post nødvendig. Først etter å ha gitt opplysninger fra kortet til megleren og bekreftet identiteten, er det mulig å forvalte midlene som er samlet på e-lommeboken. 

En detaljert trinnvis instruksjon om hvordan man kan se verdien, utbetale eller forvalte kryptovalutaen, er gitt via e-post. I tilfelle noen som helst tvil kan kjøperen kontakte kundeservice for å få hjelp eller ytterligere instruksjoner.

Sikker lagring og enkel henting

For å skaffe seg Netricoin-settet skal man kontakte selgeren og avtale en telefonsamtale, der tilbudet og måten produktet fungerer på vil bli presentert. Etter kjøpet får kunden tilgang til opplæringsmateriell som sendes via e-post, en mulighet til å registrere seg på webinarer samt innsyn i verdien av den oppsamlede kryptovalutaen. På samme tid sendes Netricoin-kortet med koden i posten – det kan hentes etter å ha vist et dokument som bekrefter identitet.

Det er like enkelt å hente den oppsamlede kryptovalutaen – man skal kontakte selgeren, oppgi koden og lommeboknummeret som midlene skal bli overført til, og vente til slutten av handlingen. Både Stellar og Bitcoin Cash kan innløses av kunden når som helst.

Netricoin-settet er et produkt hovedsakelig for nybegynnere, spesielt for folk som ikke har investert online ennå, eller som ikke ønsker å gjøre det på grunn av muligheten for et hackerangrep eller regler om kryptovalutahandel på børsen som er uvennlige mot investorer. Det muliggjør en relativt rask diversifisering ev lommeboken ved hjelp av kryptovalutaer, og støtter opplæring rettet mot profesjonelle investeringer i virtuell valuta.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *